Αριστοτέλους 12

546 23 Θεσσαλονίκη

T. +30 2310 25 80 80

F. +30 2310 25 80 89

E. info@forcommunication.gr